exhibitionsexhibitionsexhibitionsexhibitions
: ดำรงในการณ์ อื่น (LIVING ANOTHER FUTURE)
exhibition
ตวน แอนดรูว์ เหงวียน, My Ailing Beliefs Can Cure Your Wretched Desires, ผลงานชุด Empty Forest (ภาพนิ่ง), พ.ศ. ๒๕๖๐ ภาพเคลื่อนไหวจัดวางจอคู่, ความละเอียด ๑๐๘๐p ต่อช่อง, สี, ระบบเสียงเซอร์ราวด์ ๕.๑ ๑๘:๕๑ นาที, เอื้อเฟื้อโดยศิลปิน และ James Cohan Gallery, นิวยอร์ก

| EXHIBITION |

Upcoming
วันที่24 พฤษภาคม 2567 - 03 มิถุนายน 2568
สถานที่
ศิลปิน
แซมมี่ บาโลจี้, หลิว ชวง, ไนซ่า ข่าน, คไว สัมนาง, ตวน แอนดรูว์ เหงวียน, ซาร่า อูฮัดดู, แดนสรวง สังวรเวชภัณฑ์, อุบัติสัตย์
ภัณฑารักษ์
โซอี้ บัต ด้วยการสนับสนุนโดย อารียนา ชัยวาระนนท์ และ กมลพรรณ ทิวาวงค์

ดำรงในการณ์ อื่น (LIVING ANOTHER FUTURE)

แซมมี่ บาโลจี้, หลิว ชวง, ไนซ่า ข่าน, คไว สัมนาง, ตวน แอนดรูว์ เหงวียน, ซาร่า อูฮัดดู, แดนสรวง สังวรเวชภัณฑ์, อุบัติสัตย์

ศิลปินร่วมแสดง: แซมมี่ บาโลจี้ (บรัสเซลส์/ลูบุมบาชี); หลิว ชวง (เซี่ยงไฮ้); ไนซ่า ข่าน (การาจี/ลอนดอน); คไว สัมนาง (พนมเปญ); ตวน แอนดรูว์ เหงวียน (นครโฮจิมินห์); ซาร่า อูฮัดดู (มาราเคช/ปารีส); แดนสรวง สังวรเวชภัณฑ์ (กรุงเทพ); อุบัติสัตย์ (เชียงใหม่)

นิทรรศการกลุ่มจัดขึ้นโดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม ร่วมกับสถาบัน อิน-แทนจิเบิล ภัณฑารักษ์โดย โซอี้ บัต ด้วยการสนับสนุนโดย อารียนา ชัยวาระนนท์ และ กมลพรรณ ทิวาวงค์ (ผู้ได้รับทุนทำงานด้านภัณฑารักษ์จากอิน-แทนจิเบิล สนับสนุนโดยใหม่เอี่ยม)

ระยะเวลาการจัดแสดง: 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2568

พิธีเปิดนิทรรศการ: 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567, ตั้งแต่เวลา 18:00 น.

ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม จังหวัดเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยมภูมิใจเสนอ ‘ดำรงในการณ์อื่น (LIVING ANOTHER FUTURE)’ นิทรรศการกลุ่มที่เชื้อชวนทุกคนสำรวจในเรื่องเล่าอันเฉพาะเจาะจงที่มนุษย์ให้ความสำคัญต่อการแผ้วถางสู่อนาคตที่ปรารถนา ศิลปินทั้งแปดคนในนิทรรศการนี้มองลึกเข้าไปยังประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเชื่อเหนือธรรมชาติ ตำนานพื้นบ้าน วัตถุนิยม อุดมการณ์ทางการเมือง และผลพวงจากยุคล่าอาณานิคมที่มีส่วนกำหนดทิศทางอนาคตในปัจจุบัน ผลงานของพวกเขาเปรียบเสมือนหน้าต่างที่เปิดให้เห็นว่าบางครั้งความมั่นใจอย่างไม่ประเมินตนของมนุษย์ (หรือความเชื่อ) บ่อยครั้ง ไม่เพียงส่งผลร้ายต่อผู้อื่น หากท้ายที่สุดแล้ว อาจหมายถึงการทรยศหักหลังต่อทั้งดินแดนที่พวกเขาอาศัยและผู้คน

นิทรรศการครอบคลุมทั้งผลงานภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ ภาพถ่าย ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปะจัดวาง และเซรามิก ที่ต่างนำเสนอชุดเรื่องราวที่ถูกถักทอผสาน สะท้อนภูมิทัศน์ทางสังคมทั้งจากประเทศไทย เวียดนาม คองโก กัมพูชา จีน โมร็อกโก และปากีสถาน ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากความเชื่ออย่างไร้ขอบเขตเกี่ยวกับ “สรรพคุณการรักษา” ของนอแรด ที่ผลักให้แรดอยู่ในสถานะสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ความละโมบอย่างไม่สิ้นสุดของเจ้าอาณานิคม (รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ในปัจจุบัน) ที่มีส่วนบ่อนทำลายวิถีชุมชนและที่อยู่อาศัยของผู้คนเพื่อผลประโยชน์ ผู้ชมจะได้ร่วมเป็นประจักษ์พยานในนาฏกรรมของคนจนเมืองที่ใฝ่ฝันถึงการเปลี่ยนชนชั้นทางเศรษฐกิจแต่กลับถูก ‘การพัฒนา’ ผลักให้พวกเขาต้องอยู่นอกสังคม รวมถึงการตีความความเชื่ออย่างสุดโต่งทางศาสนาที่ทำลายความเท่าเทียมขั้นพื้นฐานและตีกรอบบทบาทของผู้หญิง เป็นต้น นอกจากนี้ นิทรรศการนี้ยังเผยให้เห็นว่าความก้าวล้ำในการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่จัดหมวดหมู่ธรรมชาติในฐานะ “ทรัพยากร” และการพัฒนาเทคโนโลยี มีส่วนทำลายความสัมพันธ์อันเปราะบางระหว่างถิ่นที่อยู่และผู้อาศัย ซึ่งส่งผลย้อนกลับมาสร้างภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของพวกเรา

ดำรงในการณ์อื่น ถักทอเชื่อมโยงแนวคิดหลักที่เชื่อมร้อยผลงานในนิทรรศการนี้ไว้ สองประการ หนึ่ง คือบทบาทของการเล่าเรื่องในฐานะการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม อาทิ เรื่องเล่าทางอุดมคติ นิทานพื้นบ้าน หรือ ข้อมูลความรู้ที่เป็นรากฐาน และประการที่สอง มุมมองของคนชายขอบ ไม่ว่าจะเป็นด้านเชื้อชาติ สังคม หรือการถูกกีดกันทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ การเชื่อมร้อยดังกล่าวยังเป็นความพยายามชี้ให้เห็นถึงการท้าทายสมมติฐานของเราที่มีต่ออดีตผ่านงานวิจัยทางศิลปะ ซึ่งนำไปสู่การเผชิญหน้าเพื่อตั้งคำถามต่อสังคม และกระตุ้นให้เรากลับมาย้อนพิจารณาว่าบางทีตัวตนของเราอาจไม่เป็น อย่างเรื่องเล่าตามที่เราเคยพร่ำบอกตัวเอง

สถาบันอิน-แทนจิเบิล ได้รับเชิญให้คัดสรรผลงานในชุดงานสะสมของพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม การเลือกผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้นั้น ไม่เพียงแต่ต่อยอดมุมมองใหม่ให้กับผลงานสะสมระดับนานาชาติของพิพิธภัณฑ์ฯ แต่ยังสร้างบทสนทนาร่วมกันกับผลงานจากศิลปินต่างชาติท่านอื่นๆ ที่มาร่วมจัดแสดง นอกจากนี้ กระบวนการวิจัยและทำความเข้าใจผลงานเหล่านี้ ยังเป็นโอกาสในการส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาชีพแก่ภัณฑารักษ์หน้าใหม่อย่าง กมลพรรณ ทิวาวงค์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับทุนทำงานด้านภัณฑารักษ์จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม ภายใต้การทำงานร่วมกับสถาบันอิน-แทนจิเบิล

นอกจากนี้ ควบคู่ไปกับการจัดแสดงนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยมและสถาบัน อิน-แทนจิเบิล ยังได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ทั้งการฉายภาพยนตร์ของเหงียน ตรินห์ ตี (ฮานอย), ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ (กรุงเทพฯ), เจน หลิว (นิวยอร์ก) และติโมเตอุส อังกาวัน คุสโน (อัมสเตอร์ดัม/ยอกยาการ์ตา) รวมถึงงานศิลปะแสดงสด โดย ซารินา มูฮัมหมัด (สิงคโปร์) พร้อมกับการแสดงดนตรี, งานบรรยาย, กิจกรรมนำชมโดยภัณฑารักษ์ และงานเสวนาโดยศิลปิน สำหรับข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของพิพิธภัณฑ์​ฯ หรือช่องทางอีเมล info@maiiam.com

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยมและอิน-แอนจิเบิล ขอขอบคุณชาวเชียงใหม่ทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อศิลปินและผลงานศิลปะในนิทรรศการดำรงในการณ์อื่น ซึ่งความคิดเห็นเหล่านี้จะถูกนำเสนอในนิทรรศการ เรายังขอขอบคุณรวิรุจ สุรดินทร์และ นภิษา ลีละศุภพงษ์ สำหรับการออกแบบสื่อดิจิทัลปฏิสัมพันธ์ ประกอบงานวิจัยทางประวัติศาสตร์ของศิลปิน ‘อุบัติสัตย์’

เกี่ยวกับสถาบัน อิน - แทนจิเบิล

https://in-tangible.org/

รูปภาพผลงานเหล่านี้เป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น ไม่ได้สะท้อนภาพรวมทั้งหมดของนิทรรศการ

cover
แดนสรวง สังวรเวชภัณฑ์. Groundation, ผลงานชุด Winged, พ.ศ. ๒๕๖๓ ภาพถ่าย พิมพ์ดิจิทัลบนกระดาษ ๑๐๒ x ๗๖.๕ ซม. เอื้อเฟื้อโดยศิลปิน

cover
แซมมี่ บาโลจี้. Untitled 3 (ภาพรายละเอียดผลงาน), ผลงานชุด “Mémoire”, พ.ศ. 2549 พิมพ์ดิจิทัลคุณภาพสูงบนกระดาษซาตินเนื้อด้าน, 60 x 159.4 ซม. ชุดสะสมของพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม

cover
คไว สัมนาง Preah Kunlong (The way of the spirit) (ภาพนิ่ง), พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ภาพเคลื่อนไหวจัดวางจอคู่, สี, เสียง, บรอนซ์รีไซเคิลและเหล็ก ๑๘:๔๓ นาที ชุดสะสมของพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม

cover
Naiza Khan, New Clothes for the Emperor II, 2009 Archival digital print on paper 94 x 68 cm Collection of MAIIAM Contemporary Art Museum

cover
ซาร่า อูฮัดดู. Four à Technologie Islamique - Kiln with Islamic technology (รายละเอียดผลงาน), พ.ศ. ๒๕๖๔ พิมพ์หมึกซิลค์สกรีนบนกระดาษ ๑๕๑ x ๖๙๐ ซม. เอื้อเฟื้อโดยศิลปิน และ Galerie Polaris, ปารีส

cover
หลิว ชวง Lithium Lake and the Island of Polyphony II (ภาพนิ่ง), พ.ศ. ๒๕๖๖ ภาพเคลื่อนไหวสามจอ ความละเอียด ๖K (๕๗๖๐ x ๑๐๘๐), สี, ระบบเสียงเซอร์ราวด์ ๕.๑ ๕๕:๔๖ นาที เอื้อเฟื้อโดยศิลปิน และ Antenna Space, เซี่ยงไฮ้

cover
Burmica (รายละเอียดผลงาน), พ.ศ. ๒๕๖๕ แล็กเกอร์อุตสาหกรรม, สีเมทัลลิกและสีอะครีลิคบนไม้อัด, สื่อโต้ตอบแบบดิจิทัล, เอกสารเนื้อหา ๗ ชิ้นส่วน: ๒๔๐ x ๘๔๐ ซม.